Termeni generali şi condiţii  de utilizare1. Informaţii generale

SmartGifts.ro este primul magazin online din România unde poţi să creezi produse personalizate în cel mai mic detaliu şi singura platformă care îţi permite să îţi faci un magazin propriu, cu design-urile tale, fie găzduit, ca subdomeniu, pe www.smartgifts.ro fie pe site-ul tău.

2. Responsabilitatea pentru oferta online

(1) Pe platforma SmartGifts.ro sunt disponibile două tipuri de magazin. În primul rând, există magazine care sunt proiectate şi exploatate de către SmartGifts.ro însuşi, iar în al doilea rând, există magazine care sunt proiectate şi exploatate de către proprietarii de magazine independente găzduite fie pe www.smartgifts.ro ca subdomeniu ori direct pe website-ul utilizatorului (magazine partenere). Informaţii privind proprietarul oricărui magazin pot fi accesate în colţul dreapta jos al paginii oricărui produs din magazinul respectiv.
(2) SmartGift.ro este responsabil pentru articolele, temele şi motivele oferite pe www.smartgifts.ro precum şi proiectarea magazinului, în ansamblul său.
(3) Administratorul unui magazin partener este singurul responsabil pentru elementele şi motivele folosite de către acel magazin, pentru proiectarea sa, precum şi pentru promovarea produselor puse spre vânzare. SmartGifts.ro nu adoptă în mod expres  elemente care aparţin administratorilor de magazine partenere cu excepţia cazului în care acestea sunt în acord cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii Generale. Această prevedere se aplică, în mod special, pentru încălcarea, din partea administratorilor magazinelor partenere a obligaţiei de a aplica Termenii şi Condiţiile Generale ale SmartGifts.ro în magazinele lor vis-à-vis de clientul final.

 

3 Încheierea contractului

(1) Ofertele conţinute de site-ul nostru reprezintă o invitaţie cu caracter electiv pentru client de a plasa o comandă pe SmartGifts.ro
(2) Clientul se obligă la încheierea unui contract de cumpărare şi / sau a unui contract de muncă şi materiale exclusiv prin completarea şi trimiterea formularului de comandă pe internet. Înaintea trimiterii efective a formularului de comandă, clientul are posibilitatea de a verifica corectitudinea datelor sale şi dacă este necesar a le corecta, poate face acest lucru. Comenzile pot fi plasate doar în limba română.
Apoi SmartGifts.ro trimite o confirmare de comanda prin e-mail clientului şi analizează oferta în ceea ce priveşte fezabilitatea sa juridică efectivă şi în special, în ceea ce priveşte orice posibilă încălcare a drepturilor de copyright şi trademark ale părţilor terţe. Confirmarea comenzii nu reprezintă o acceptare a ofertei, aceasta e menită doar să confirme clientului faptul că SmartGifts.ro a primit comanda lui.
Contractul se materializează numai atunci când SmartGifts.ro a expediat produsul comandat şi confirmă expedierea către client, printr-un al doilea e-mail.
(3) SmartGifts.ro ca furnizor de platforme nu poate pre-examineza toate modelele create de clienţi sau proprietarii de magazine spre imprimare pentru a determina posibilele încălcări ale legilor copyrightului. SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a respinge comenzile primite, în termenii legali de acceptare în cazul în care, în timpul procesului onorării comenzii, este revelat sau se suspectează faptul că drepturile unei terţe părţi sau reglementările legale vor fi încălcate prin imprimarea design-ului.
(4) Finalizarea onorării contractului depinde de livrarea corecta şi la timp a mărfurilor şi materialelor către SmartGifts.ro. Această clauză nu se aplică în caz de perturbare pe termen scurt al livrărilor sau în cazul în care SmartGifts.ro poate fi considerat responsabil pentru nelivrare şi mai cu seamă dacă SmartGifts.ro nu reuşeşte acopere şi să onoreze o tranzacţie în timp util. Clientul va fi informat imediat că serviciul nu este disponibil. În cazul în care clientul a plătit deja pentru mărfuri, aceşti bani vor fi rambursaţi.

 

4 Livrare / Transport

(1) În principiu, livrarea se face în termen de 24 de ore de la data la care clientul primeşte confirmarea pentru datele sale prin curier sau până la 72 de ore prin poşta. Datele de livrare şi orele sunt obligatorii în cazul în care sunt cerute de SmartGifts.ro
(2) Serviciul de livrare este disponibil, pentru moment, în magazinele standard doar în România.
(3) Livrarea se realizează de către un furnizorul de servicii de expediere ales de SmartGifts.ro. Clientul trebuie să plătească costurile de transport standard, care variază în funcţie de valoarea comenzii şi localitatea unde este expediată. Preţurile de transport se pot consulta pe www.smartgifts.ro
(4) În cazul în care, în condiţii excepţionale nu este posibilă livrarea produselor în termen de 24 de ore de la încheierea contractului, SmartGifts.ro informează prompt clientul despre acest lucru în scris, cel mai târziu cu expirarea acestui termen. În aceste condiţii clientul este îndreptăţit să fie rambursat în cazul în care doreşte anularea comenzii sau în caz contrar comanda şi expedierea devin prioritare.

5. Preţuri

(3) Clientul trebuie să plătească taxele de curierat, valoarea cărora poate depinde de valoarea comenzii şi localitatea unde sunt expediate produsele.
(4) Preţul de achiziţie, împreună cel de curierat trebuie plătite impreună, fără deduceri.

6. Plata
            (1) Plata va fi efectuată în funcţie de alegerea clientului, fie prin. Smartgifts.ro îşi rezervă dreptul de a limita metoda de plată aleasă de către client, în funcţie de valoarea comenzii, regiunea de expediere sau de alte criterii obiective.
(2) În cazul în care metoda de plată aleasă de către client, este imposibil de realizat, cu toate că SmartGift.ro şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, în special în cazul în care unui debit direct din contul clientului care face imposibilă tranzacţia din cauza lipsei de fonduri sau furnizarea de informaţii greşite, atunci clientul se obligă să ramburseze toate costurile suplimentare suportate de SmartGifts.ro sau o terţă parte care a efectuat tranzacţia.
(3) SmartGifts.ro are dreptul să facă uz de serviciile de încredere ale unei terţe părţi pentru gestionarea plăţii:
a)  În caz de neplată din partea clientului, Smartgifts.ro îşi rezervă dreptul delegării unei agenţii de colectare de debite şi operării transferului de date cu caracter personal necesare procesării plăţilor prin intermediul acestor terţe părţi.
b) În cazul intervenţiei părţilor terţe în procesarea plăţilor, plata către Smartgifts.ro este înregistrată numai în cazul în care suma a fost furnizată conform contractului către terţ în aşa fel încât partea terţă să poată dispune de ea după cum consideră potrivit.

7. Vânzarea condiţionată

(1) Până la plata oricărei sume de bani datorate către SmartGifts.ro mărfurile rămân în proprietatea SmartGifts.ro. În cazul în care clientul este un comerciant, SmartGifts.ro rămâne proprietarul tuturor articolelor de livrat până la confirmarea plăţii restante din relaţia de afaceri.
(2) Clientul este obligat să manipuleze produsul cu grijă până la transferul de proprietate.

8. Garantare

(1) Informaţiile, desenele, cifrele, datele tehnice, specificaţii de greutate, măsurători şi servicii, care sunt conţinute în broşuri, cataloage, buletine de ştiri, anunţuri sau liste de preţuri au un caracter strict informativ. SmartGifts.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informaţii. În ceea ce priveşte tipul şi scopul livrării doar informaţiile incluse în confirmarea comenzii sunt definitive.
(2) În măsura în care există un defect al mărfurilor care intră în garanţie, clientul are dreptul, în contextul reglementărilor legale de a cere performanţă suplimentară, se poate retrage din contract sau poate cere o reducere a preţului de cumpărare.
(3) În cazul returnării datorată defectelor SmartGifts.ro va plăti pentru costul expedierii.
(4) Comunicarea de date prin intermediul internetului, având în vedere stadiul actual al tehnologiei, nu poate fi garantată ca fiind impecabilă şi / sau disponibilă în orice moment. Astfel, SmartGifts.ro nu este răspunzător pentru disponibilitatea continuă şi neîntreruptă a ofertei online.
(5) Creanţele clientului generate de necesitatea garanţiei, au nevoie ca şi condiţie, în măsura în care clientul este un comerciant,  de certificarea că îndeplininesc în mod corespunzător obligaţiile de examinare şi cenzură.
(6) Termenul de prescripţie pentru cereri de despăgubire, în garanţie, pentru produsele furnizate este de 7 zile, începând de la data primirii unor astfel de mărfuri. În cazul în care clientul este în afaceri, atunci termenul de prescripţie este 14 zile.

9. Limitarea răspunderii

(1) În afară de asta, SmartGifts.ro urmează prevederi legale, în măsura în care nimic altceva nu este determinat, în aceşti termeni şi condiţii generale. SmartGifts.ro poartă răspundere nelimitată numai pentru daune, indiferent de temei legal, în cazul unei acţiuni deliberate şi neglijenţă gravă. În plus, Smartgifts.ro poartă, de asemenea, răspundere nelimitată pentru daune-interese în caz de neglijenţă uşoară ducând la pierderi de vieţi omeneşti, vătămări corporale sau daune pentru sănătate. În caz de neglijenţă uşoară şi o încălcare a unei obligaţii contractuale esenţiale răspunderea SmartGifts.ro este limitată la plata daunelor previzibile, care apar de obicei.
(2) În ceea ce priveşte răspunderea Smartgifts.ro exclusă sau limitată în aceşti termeni şi condiţii generale, acelaşi lucru este valabil şi se aplică pentru răspunderea personală de daune/interese din partea angajaţilor, reprezentanţilor şi agenţilor SmartGifts.ro

10.  Dreptul de anulare

 (1) Dreptul de anulare. Termenul curge de la data primirii e-mail-ului de confirmare. Pentru a respecta termenul limită de anulare este suficient a trimite anunţul de anulare sau mărfurile în timp util.
Avizele de anulare sau de returnare a mărfurilor trebuie să fie adresate:
office@smartgifts.ro
Acest drept de anulare nu există în cazul contractelor pentru livrarea de bunuri sau produse SmartGifts.ro, pe baza specificaţiilor clientului sau care sunt în mod clar, adaptate nevoilor personale ale clientului. Acest lucru se aplică, în deosebi, la produsele care sunt imprimate cu motive (texte sau imagini), la cererea clientului. Clientul ştie că prin comandarea unor astfel de produse el / ea dă instrucţiuni precise pentru mărfurile care urmează să fie fabricate.
(2) Consecinţele cu privire la anularea comenzii. În cazul unei anulări eficiente, fiecare parte va returna părţii de drept, alte beneficii primite şi se angajează să emită orice beneficii implicate (de exemplu dobânda). Dacă nu se poate întoarce în întregime sau în parte beneficiul primit, sau se poate returna numai într-o condiţie afectată, despăgubiri vor trebui plătite pentru valoarea sa în această privinţă. Acest lucru nu se aplică în cazul renunţării la articole a căror depreciere poate fi stabilită numai în urma unei inspecţii - de exemplu, într-un punct de desfacere. Pentru restul, puteţi evita obligaţia de a plăti despăgubiri pentru valoarea unei deprecieri care a apărut ca urmare a începerii utilizării produsului din proprietatea dumneavoastră şi abţinându-vă de la a face ceva care ar putea avea un impact asupra valorii sale. Returnarea unui produs care poate fi trimis prin colet poştal se face pe propriul risc. Cheltuielile de ramburs sunt suportate de client, dacă mărfurile furnizate sunt în conformitate cu ceea ce a fost comandat iar valoarea produsului sau produselor returnate nu depăşeşte 200 RON sau în cazul în care preţul produsului este mai mare, dacă, în momentul anulării produsul nu este plătit în totalitate. Orice alt caz de returnare a bunurilor este gratuit.
În cazul în care contractul de ansamblu este anulat, SmartGifts.ro va suporta, de asemenea, costurile de expediere a bunurilor către consumator (costurile de trimitere).

11. Drepturi de autor pentru desene şi modele print/ Limitarea răspunderii

(1) În cazul în care clientul prevede motivul propriu sau influenţează în orice alt mod produsul (personalizare de text), clientul SmartGifts.ro asigură că textul şi motivul nu sunt supuse nici unor drepturi deţinute de terţi. În acest caz, costurile pentru orice încălcare a drepturilor de autor, drepturilor personale sau a drepturilor de utilizare a unui nume vor fi suportate exclusiv de către client. Clientul Smartgifts.ro asigură, de asemenea, că, prin personalizarea produsului el nu încălcă alte drepturi deţinute de terţi.
(2) Clientul scuteşte SmartGifts.ro de la toate cererile şi mai cu seamă de la cererile care sunt făcute ca urmare a încălcării drepturilor părţilor terţe, în măsura în care clientul este responsabil pentru încălcarea drepturilor. Clientul va rambursa Smartgifts.ro pentru toate costurile de apărare şi alte daune rezultate din orice astfel de acţiune.

12. Deviaţii tehnice şi de design

SmartGifts.ro îşi rezervă în mod expres dreptul de a se abate de la descrierile şi informaţiile în broşurile noastre, cataloage şi alte documente scrise şi electronice cu privire la materialul, culoarea, greutatea, măsurătorile, designul sau alte caracteristici, în măsura în care acestea pot fi considerate rezonabile pentru client. Un motiv rezonabil pentru schimbare ar putea rezulta din fluctuaţiile obişnuite în comerţ şi procesele de producţie tehnică.

13. Protecţia datelor

 SmartGifts.ro foloseşte datele personale ale clientului în scopuri corespunzătoare şi în conformitate cu reglementările legale. Datelor cu caracter personal cerute (de exemplu nume, adresa e-mail, adresa poştală, detalii bancare) pentru a comanda produsele sunt utilizate de către SmartGifts.ro pentru împlinirea şi gestionarea contractului. Aceste date sunt tratate confidenţial de către SmartGifts.ro şi nu sunt acordate niciunei părţi terţe care nu este vitală pentru comandă, livrare şi modalitate de plată. Clientul va avea dreptul de acces la informaţiile cu privire la datele lor cu caracter personal salvate de SmartGifts.ro. În plus, clientul are dreptul la corectarea de date incorecte, precum şi blocarea şi ştergerea datelor lui personale, în măsura în care nu există nici o obligaţie legală de a păstra astfel de date.

  14. Locul de Jurisdicţie - Locul de împlinire - Alegerea din Legea

 (1) Locul incheierii si executarii contractului pentru toate serviciile este locul de desfăşurare a activităţii SmartGifts.ro.
(3) orice litigiu legat de interpretarea, executarea, anularea, reziliera/rezolutiunea contractului dintre client si SmartGifts.ro precum si orice litigiu ce decurge din activitatea Smartgifts.ro se va judecata de instantele competente din Sibiu, Romania, dupa legea romana.
(4) În cazul în care prevederile individuale ale acestor termeni generali şi condiţii de utilizare sunt ineficiente sau se opun reglementărilor legale, restul de acord rămâne neafectat.

 

Email

Ai o problema? Adreseaza intrebarea ta echipei tehnice