Termeni şi Condiţii generale de afaceri şi de vânzare pentru comenzi en-gros1. Informaţii generale

  Pentru comenzi în masă în domeniul de aplicare al ofertei online sunt, SC Print Ideea SRL, reprezentată de către Alexandru Anca, str. Turismului,  Sibiu, 550020 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul, RO 26275960 denumit în continuare "SmartGifts.ro" este partea contractantă furnizoare.
Toate livrările dinspre SmartGifts.ro către client se fac pe baza Termeniilor şi Condiţiilor Generale de afaceri şi vânzare. Toate ofertele, cotaţiile şi acordurile dintre SmartGifts.ro şi clienţii lor se bazează pe acestea, care sunt considerate a fi recunoscute pe întreaga durată a relaţiei de afaceri. Condiţiile contrare sau diferite ale clienţilor sunt obligatorii numai în cazul în care acestea sunt recunoscute în scris de SmartGifts.ro.
Ordine de masă în domeniul de aplicare a prezentului acord sunt comenzi pentru produse textile, cu condiţia ca acestea să fie plasate, cu menţiunea comenzi en-gros pe SmartGifts.ro.


2. Încheierea unui contract
(1) ”Ofertele" de pe SmartGifts.ro reprezintă o invitaţie electivă pentru utilizatori, de a plasa o comandă cu SmartGifts.ro.
(2) Clientul foloseşte formularul online de pe site-ul SmartGifts.ro sau un alt mod (de exemplu, prin fax, e-mail, telefon) pentru a trimite o anchetă de tipărire către SmartGifts.ro. În cerere trebuie să indicaţi culoarea produsului dorit, cantităţi, designul şi/sau textul de imprimare, precum şi datele de livrare dorite de client. Ancheta nu constituie o ofertă cu caracter obligatoriu pentru SmartGifts.ro.
SmartGifts.ro întocmeşte unul sau mai multe puncte de vedere legale "proiecte de propuneri" care fac obiectul unei confirmări, pe baza anchetei de imprimare şi o trimite clientului.
(3) Clientul declară oferta lor prin returnarea unui proiect de propunere, semnat de către aceştia pentru SmartGifts.ro. Previzualizarea produselor cu privire la proiectul de propunere nu sunt obligatorii pentru ambele părţi contractante şi sunt numai în scopuri de previzualizare. Un produs final şi motiv de proiectare cu caracter obligatoriu pentru ambele părţi, nu este definit până mai târziu, în ordinul de produs ca urmare a clarificării detaliilor comenzii. Produsul iniţial şi motivul design-ului, mai precis, design-ul în domeniul de aplicare a regimului contractual ulterior nu are nici un efect asupra valabilităţii juridice din restul ofertei.
SmartGifts.ro trimite clientului un ordin de confirmare imediat după ce a primit oferta lor. Confirmarea comenzii nu este o acceptare a ofertei, ci este doar menită să informeze clientul că un ordin a fost primit de SmartGifts.ro.
(4) Contractul este încheiat de către SmartGifts.ro precizând acceptarea sa în termen de 14 zile de la primirea ofertei. Declaraţia de acceptare poate coincide cu confirmarea comenzii, în cazul în care acest lucru este precizat în mod explicit, dar diferă de la caz la caz. Detalii referitoare la ordine dincolo de acest lucru nu pot fi examinate on-line.
(5) SmartGifts.ro are dreptul de a se retrage din contract în cazul în care în domeniul de aplicare a comenzii şi a procesului de producţie, se determină sau există o suspiciune că drepturile părţilor terţe sau reglementările legale sunt încălcate de către un motiv de imprimare sau textul de imprimare.
(6) Contractul este încheiat sub rezerva prevederii de auto-completare şi de aprovizionare în timp util. Această clauză nu se aplică în cazul întreruperilor de livrare pe termen lung sau în cazul în care SmartGifts.ro este responsabil pentru nerespectarea termenului de livrare, mai ales dacă SmartGifts.ro nu a reuşit să finalizeze o tranzacţie în timp util.
Clientul va fi imediat informat cu privire la indisponibilitatea serviciului. În cazul în care clientul a plătit deja, suma îi va fi rambursată.
(7) SmartGifts.ro are dreptul de a se retrage din contract, dacă motivul de imprimare furnizat de către client, până după ce se încheie contractul nu corespunde cu conţinutul şi descrierea stipulate de către client în proiectul de propunere.


3. Aprovizionare grafică / Pregătire

  1. Clientul va trimite SmartGifts.ro printuri grafice relevante pentru tipul de finisare.
  2. În cazul în care SmartGifts.ro constată că produsele solicitate nu pot fi imprimate pe baza grafică furnizatăo notificare va fi trimisă de îndată clientului.

În caz contrar, clientul este singurul responsabil pentru rezultatele de imprimare a graficii trimise.
(2) SmartGifts.ro  poate opera modificări de imprimare grafică numai pe baza unui acord separat cu clientul.  Ca urmare clientul suportă costuri suplimentare, de editare.
(3) Clientul nu are dreptul de a reveni asupra exemplarului de imprimare / operei de arta (de exemplu, filme, ecrane) sau programelor folosite de SmartGifts.ro pentru proiectarea contractului, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel într-un acord separat.


 4. Claritatea Comenzii
(1) Claritate cu privire la ordinele de imprimare există dacă:
a) o copie de imprimare / opera de arta care urmează să fie furnizată de client există ca grafică printabilă (vectori) la rezoluţie grafică mare (cel puţin 300 de dpi, în mărime originală) şi nici o revizie / post editare nu are loc sau este necesară în conformitate cu 3 alin. 1 şi 2,
b) culorile ce urmează a fi imprimate sunt date ca valori Pantone / HKS, sau culorile au fost confirmate de client şi
c) produsele textile comandate sunt definite cu exactitate (cantitatea de comandă, dimensiuni, culori), cu condiţia ca acest lucru să nu fie deja prevăzut în oferta contractuală făcută de către client în conformitate cu 2 (3).
(2) SmartGifts.ro va informa clientul în cazul în care ordinele sunt clare.


5.  BT-Bun de tipar
(1) Înainte începerea producţiei clientul va primi un BT.
(2) Clientul va verifica cu atenție și cu precizie BT-ul. În cazul în care clientul este de acord BT-ul, acesta trimite o confirmare SmartGifts.ro. În caz contrar, clientul va explica modificările propuse.
(3) Prin trimiterea dovezii eliberate de SmartGifts.ro, un produs cu caracter obligatoriu şi design-ul acestuia sunt stabilite de către client. Cereri de modificare ulterioară nu pot fi luate în considerare. SmartGifts.ro va începe imediat producţia subiecţilor contractului în conformitate cu dovada eliberată.
(4) Modificările aduse produsului şi motivului de design după ce  un bun de tipar a fost eliberat sunt posibile doar în cazul în care cheltuielile efectuate până în acel moment sunt remunerate, cu condiţia ca responsabilul pentru schimbare să fie clientul.


6. Mostre
(1) Până la cinci eşantioane per client şi comandă pot fi puse la dispoziţie spre aprobare în timp de 14 zile. După ce perioada de aprobare a expirat probele se restituie SmartGifts.ro sau sunt plătite în conformitate cu factura. În cazul în care clienţii returnează probele costurile de returnare a acestora trebuie suportate de ei. Loturile clientul nu vor fi acceptate cu excepţia cazului în care sunt trimise preplatite.
(2) În cazul în care probele, în conformitate cu parag. 1  alin. 2 sunt plătite, se aplică dispoziţii  cu privire la garanție (11) şi  anulare (13).
(3) Clientul poate adresa o plângere numai cu referire la diferenţele dintre culoarea, zona, suprafaţa şi puterea de probă a bunurilor livrate care fac obiectul prezentului contract, dacă diferenţele nu sunt uzuale în comerţ şi nu sunt din cauza naturii materialelor utilizate.


7. Livrare / Expediţie
(1) Livrarea se va face în termen de aproximativ 10 zile lucrătoare de la  data  la care a fost stabilită claritatea comenzii (4) şi  BT-ul a fost confirmat de către client (5); perioada de livrare pentru expedieri express este de aproximativ 7 zile lucratoare. Date de livrare diferite şi perioade sunt obligatorii numai în cazul în care SmartGifts.ro a confirmat, în mod explicit acest lucru în scris.
(2) Livrarea se va face în România,  în următoarele oraşe care pot fi văzute la http://www.smartgifts.ro
(3) Livrarea va fi făcută prin intermediul unui furnizor de servicii de expediere ales de către SmartGifts.ro. Clientul plăteşte o sumă forfetară poştală şi taxa de ambalare, care depinde de valoarea comenzii, locul în care livrarea urmează să fie făcută şi de tipul de expediere. Preţurile curente de expediere sunt listate la http://www.smartgifts.ro
(4) SmartGifts.ro are dreptul de a face livrări parţiale numai în cazul în care:
a) partea de livrare poate fi folosită de către client în scopul contractual destinat,
b) livrarea din bunurilor rămase comandate este asigurată şi
c) clientul nu suportă nici un efort substanţial sau costuri suplimentare, ca rezultat.


8. Preţuri
(1) Preţurile date sunt preţurile finale. Acestea conţin taxele legale suportate, în special de TVA. Adresa de livrare este definitivă. Costurile de expediere în conformitate cu 7 alin. 3 vor fi facturate separat şi vor fi afişate separat pe factură.
(2) Toate preţurile prezentate sunt preţurile nete. Adresa de livrare este definitivă. TVA-ul este aplicat în conformitate cu dispoziţiile legale din România.


9.  Plata
(1) Plata se face în cont.
(2) Preţul de cumpărare şi costurile de expediere sunt datorate plăţii, fără nici un fel de deduceri, în termen de 14 zile de la facturare şi livrare a mărfurilor.
(3) SmartGifts.ro are dreptul să facă uz de servicii de încredere a părţilor terţe care să se ocupe de plată:
a) În cazul în care clientul este pus în întârziere sau ignoră termenele de plată, SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a atribui conturile sale unei agenţii de colectare şi de a opera un transfer de date cu caracter personal necesare pentru a  facilita efectuarea plăţii către acest terţ.
b) În cazul în care terţe părţi se ocupă de plată, plata către SmartGifts.ro nu se consideră efectuată până când suma contractuală a fost pusă la dispoziţia terţilor, în aşa fel încât partea terţă poate dispune liber de aceste fonduri, fără restricţie.
(4) Compensarea reconvenţională a clienţilor este permisă numai în cazul în care creanţele de compensat sunt de necontestat sau au fost constatate în cele din urmă de către o instanţă de drept.
În cazul în care clientul este un om de afaceri, reţinerea plăţilor datorate este permisă numai cu condiţia ca datoriile de compensat să fie de necontestat sau să fi fost în cele din urmă constatate de către o instanţă de judecată.
(5) SmartGifts.ro va percepe clientului o sumă forfetară de 30 RON pentru memento, atunci când memento-urile de plată devin exigibile, cu excepţia unui memento care dă aviz de întârziere. Clientul poate dovedi că SmartGifts.ro nu a suportat  eventuale pierderi sau că pierderile suferite sunt mult mai mici decât suma forfetară taxată. SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul, în mod explicit, la alte pretenţii, ca urmare a neplăţii.
(6) Dacă contractul este anulat de către client, la îndemnul lor, cu acordul SmartGifts.ro, fără să aibă dreptul legal de a se retrage din contract, clientul este obligat să plătească o pierde egală cu 25% din valoarea netă a comenzii.


 10. Vânzarea Condiţionată
(1) Mărfurile rămân în proprietatea SmartGifts.ro până când toate conturile de creanţe datorate au fost soluţionate.
(2) În cazul în care Clientul este un om de afaceri se aplică punctele 3 - 6.
(3) SmartGifts.ro îşi rezervă titlul de proprietar al tuturor obiectelor livrate până la primirea tuturor plăţilor care decurg din relaţia de afaceri.
(4) Bunurile care fac obiectul vânzării condiţionate nu pot fi angajate de părţi terţe până când dreptul de proprietate asupra bunurilor transferate ca garanţie la plata integrală a fost primită. Clientul trebuie să notifice în scris,  de îndată dacă părţi terţe încearcă să profite de bunuri din proprietatea SmartGifts.ro
(5) Clientul este autorizat să vândă mărfurile acoperite de vânzarea condiţionată, ca parte a tranzacţiilor lor de afaceri obişnuite. În acest caz, se aplică următoarele dispoziţii suplimentare.
a) Clientul alăturat autorizat atribuie SmartGifts.ro conturi primite de la terţe părţi care rezultă din vânzarea mărfurilor egale cu suma pe care o are de încasat SmartGifts.ro, cu titlu de garanţie pentru SmartGifts.ro. SmartGifts.ro acceptă această cesiune de creanţe. Clientului i se aplică obligaţiile numite la alin. 4, de asemenea, având în vedere creanţele atribuite conturilor.
b) Clientul rămâne autorizat să colecteze creanţe în plus faţă de foaia de calcul. SmartGifts.ro se angajează să nu colecteze creanţe, atât timp cât clientul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată faţă de SmartGifts.ro, sau implicit dacă nu a înregistrat întârzieri de plată, nu a fost depusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă şi nici alte incapacităţi aspura clientului de a plăti. Dacă acesta este cazul, SmartGifts.ro poate cere clientului să notifice SmartGifts.ro asupra creanţelor atribuite şi a debitorului, să furnizeze toate informaţiile necesare pentru colectarea datoriilor, documentele corespunzătoare şi să notifice debitorului (terţ) cu privire la cesiune.
(6) La cerere şi la latitudinea sa, SmartGifts.ro va eliberarea condiţionat mărfurile şi obiectele sau creanţele deţinute în locul mărfurilor condiţionate, cu condiţia ca valoarea lor să depăşească suma de creanţe garantate cu mai mult de 15%.
(7) Clientul este obligat să se ocupe de mărfuri cu grijă, până când titlul de proprietate asupra bunurilor este transferată clientului.


11. Garanţie
(1) Detalii, desene, cifre, date tehnice, greutate, descrieri dimensionale şi caietul de sarcini care sunt date în broşuri, cataloage, circulare, reclame sau liste de preţuriau un scop strict informativ. Detaliile conţinute în confirmarea comenzii sunt singurele decisive în ceea ce priveşte tipul şi domeniul de aplicare a livrării.
(2) În cazul în care un defect ce intră sub incidenţa obligaţiilor de garanţie există, în domeniul de aplicare a dispoziţiilor legale, clientul are dreptul de a solicita performanţe ulterioare, să se retragă din contract sau de a solicita reducerea preţului de cumpărare. Clientul are dreptul de a solicita despăgubiri în conformitate cu 12.
(3) În cazul în care comanda se întoarce din cauza unor defecte, SmartGifts.ro va plăti costurile poştale.
(4) Termenul de prescripţie a pretenţiilor de garanţie pentru produsele livrate este de doi ani de la livrarea bunurilor. În cazul în care clientul este un om de afaceri, termenul de prescripţie este de un an. Pentru perioadele de prescripţie a răspunderii de mărfuri legea rămâne neschimbată, în fiecare caz. Perioadele de prescripţie legale se aplică doar pretenţiilor clientului pentru compensare, în conformitate cu 12.


12. Limitarea răspunderii
(1) Răspunderea SmartGifts.ro depinde de reglementările legale, cu excepţia cazului stabilit altfel în aceşti Termeni şi Condiţii generale de afaceri şi vânzare.
(2) SmartGifts.ro se obligă să plătească despăgubiri, juridice de orice fel, indiferent de motiv, în caz de intenţii deliberate şi neglijenţă gravă.
În plus, în caz de neglijenţă uşoară, SmartGifts.ro este răspunzător numai pentru: pierderile din cauza leziunilor fatale, leziuni fizice şi de pierderile cauzate de încălcare unei obligaţii contractuale materiale (obligaţii de a căror îndeplinire este condiţionată pentru a putea pune în aplicare contractul); În acest caz răspunderea este limitată la despăgubire pentru pierderi previzibile, care apar de regulă.
(3) Limitările răspunderii care rezultă din punctul 2 nu se aplică în cazul în care SmartGifts.ro cu rea intenţie ascunde un defect sau a oferit o garanţie de natură falsă mărfurilor. Acest lucru se aplică creanţelor clientului în conformitate cu răspunderea legală.
(4) În cazul în care răspunderea SmartGifts.ro nu este exclusă sau limitată în aceşti Termeni şi Condiţii Generale de afaceri şi comerţ, se aplică şi răspunderea pentru plata unei despăgubiri personale către SmartGifts.ro, angajaţilor, reprezentanţilor şi delegaţilor organizaţiei.


 13. Instrucţiuni şi Informaţii despre dreptul consumatorilor de anulare a comenzii en-gros
(1) Dreptul de a anula. Puteţi anula oferta unui contract în termen de două săptămâni, fără să fie nevoie să precizaţi motivele, în formă scrisă (de exemplu scrisoare, fax, email) sau - în cazul în care mărfurile sunt atribuite înainte de expirarea acestui termen -  un ordin de returnare a produselor. Perioada începe la data primirii prezentei instrucţiuni în scris, cu toate acestea, nu înainte de primirea mărfurilor de către destinatar (în cazul de livrare repetată a acestui tip de mărfuri, nu înainte de primirea primei părţi) şi, de asemenea, nu înainte de îndeplinirea  drepturilor noastre de a fi informaţi. Trimiterea ordinului de anulare a comenzii în timp util, este suficientă atât timp cât respectă termenul limită al perioadei de anulare.
Ordinul de anulare trebuie să fie trimis la:
SC Print Ideea SRL
SmartGifts.ro Bulk
Turismului 4, 550020 Sibiu
România
sau prin fax la: 0369101507
sau prin e-mail la: office@smartgifts.ro
Consecinţe cu privire la anularea comenzii. În cazul unei anulări eficiente, fiecare parte va reveni părţii de drept, inclusiv alte beneficii primite şi emise precum şi orice beneficii implicate (de exemplu, dobânda). Dacă nu se pot întoarce în întregime sau în parte, sau se pot returna numai într-o stare înrăutăţită, trebuie plătite despăgubiri pentru valoarea pierdută. Acest lucru nu se aplică în cazul transferului de mărfuri, în cazul în care agravarea mărfurilor este datorată exclusiv testării cum ar fi posibil, de exemplu, într-un magazin. În caz contrar, se poate evita obligaţia de a plăti compensaţii pentru valoarea pierdută cauzată de agravarea mărfurilor prin abţinerea de la a face ceva care să altereze starea şi valoare lor iniţială. Marfa susceptibilă de a fi trimisă prin parcele va fi returnată pe riscul nostru. Se achită costul de ramburs dacă bunurile livrate corespund cu cele comandate şi în cazul în care preţul bunurilor care urmează să fie returnate nu depăşeşte valoarea de 200 Lei. În cazul în care preţul bunurilor este mai mare, produsele se pot returna pe costul SmartGifts.ro numai în cazul în care nu a-ţi plătit pentru ele în prealabil. Marfa care nu poate fi transmisă sub forma unui colet va fi colectată. Obligaţiile de a rambursa plăţile vor fi îndeplinite în termen de 30 de zile. Această perioadă începe de la data trimiterii ordinului de anulare, în scris sau a bunurilor.
Sfârşitul instrucţiunilor de anulare.
(2) Dreptul de a anula nu se aplică în cazul contractelor de furnizare de bunuri care au fost produse în conformitate cu specificaţiile clientului sau care sunt în mod clar adaptate nevoilor personale ale clientului. Acest lucru se aplică în special la produsele care sunt imprimate cu motive sau text la cererea clientului. Ca acte, pe principiul de bunăvoinţă, excepţiile sunt posibile în cazul în care SmartGifts.ro hotărăşte acest lucru.
(3) În cazul în care contractul de ansamblu este anulat, SmartGifts.ro suportă costurile de expediere a bunurilor către consumator.


14. Drepturi de autor pe modele print industriale / Despăgubire
(1) Clientul garantează SmartGifts.ro că motivele de imprimare şi textele furnizate de acesta sunt libere de drepturi ale vreunei terţe părţi şi nu încalcă nici dispoziţiile legale, dispoziţiile penale precum şi dispoziţiile privind protecţia tinerilor.
(2) Clientul va despăgubi SmartGifts.ro pentru toate datoriile şi creanţele restante către SmartGifts.ro ca urmare a încălcării acestor drepturi terţe sau dispoziţii legale, cu condiţia ca clientul să îşi asume responsabilitate pentru încălcarea acestor  drepturilor. În cadrul aceleaşi condiţii, clientul va rambursa SmartGifts.ro pentru toate costurile de apărare precum şi pentru orice alte pierderi suferite.


15. Diferenţele tehnice şi de design
SmartGifts.ro îşi rezervă, în mod explicit, dreptul de a opera schimbări în tranzacţiile comerciale, în executarea contractului, precum şi în descrieri şi detalii din broşuri, cataloage şi alte documente scrise sau electronice cu privire la bunurile materiale, culoare, greutate, dimensiuni, design sau caracteristici similare, cu condiţia ca acestea să fie rezonabile pentru client. Motive pentru modificările la care clientul se poate aştepta rezultă din fluctuaţii regulate în comerţ şi procesul de producţie tehnică.


16. Protecţia datelor
SmartGifts.ro procesează datele personale ale clientului pentru un anumit scop şi în conformitate cu dispoziţiile legale. Datele cu caracter personal acordate în scopul de a comanda produse (de exemplu, numele, adresa de email, adresa poştală sau alte detalii de plată) vor fi utilizate de către SmartGifts.ro numai în scopul de a-şi îndeplini contractul. SmartGifts.ro va trata aceste date în mod confidenţial şi nu vor fi transmise nici unei părţi terţe care să nu fie implicată direct în ordine de livrare şi / sau în procesul de plată. La cerere, clientul are dreptul de a primi informaţii, în mod gratuit, cu privire la datele sale personale salvate de SmartGifts.ro. În plus, clientul are dreptul de a modifica în orice moment date incorecte şi de a-şi blocata sau şterge datele personale, cu condiţia să nu existe prevederi legale pentru a stoca înregistrări.
17. Baza Juridică- Locul de performanţă - Legi aplicabile
(1) Locul de performanţă pentru toate livrările este sediul social al SmartGifts.ro din Sibiu.
(2) În cazul în care clientul este un om de afaceri sau un organism de drept public, locul circumscripţie judiciară este Sibiu. În acest caz, SmartGifts.ro are, de asemenea, dreptul de a opta pentru a lua clientul în instanţă în locul de reşedinţă al clientului. Acelaşi lucru se aplică în mod corespunzător în cazul în care clientul nu are baza juridică generală în România.
(3) Contractul în conformitate cu aceşti Termeni şi Condiţii Generale de afaceri şi vânzare cade numai sub incidenţa legilor republicii române. Apelarea la Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea Internatională de Bunuri este exclusă.
(4) În cazul în care termenii individuali şi condiţiile acestor Termeni şi Condiţii Generale de afaceri şi vânzare devin invalizi sau sunt în contradicţie cu dispoziţiile legale, restul contractului rămâne neschimbat.
 

Email

Ai o problema? Adreseaza intrebarea ta echipei tehnice