Termeni şi Condiţii Generale de instituire a unui parteneriat
Termeni şi condiţii de utilizare a platformei pentru proprietarii de magazine partenere

Preambul

Stabilirea termenilor şi condiţiilor de deschidere a unui magazin partener în funcţie de oferta online a SC Print Ideea SRL, parte contractantă, reprezentată de Alexandru Anca, str Turismului Nr. 4, 550020 Sibiu, România, denumită în continuare "SmartGifts.ro" se face după cum urmează:

1. Obiectul acordului

(1) Proprietarii de magazine partenere se obligă să plaseaze unul sau mai multe desene ori modele de imprimare de pe SmartGifts.ro pe site-ul lor, inclusiv anunţuri electronice, plasate de SmartGifts.ro în el. În schimb, proprietarul magazinului - în loc de o remuneraţie fixă - primeşte un profit-comision variabil în conformitate cu articolul 5 din prezentul acord care rezultă din vânzarea de produse SmartGifts.ro prin intermediul modulului de magazin partener.
(2) Produsele SmartGifts.ro sunt produse oferite spre vânzare de către SmartGifts.ro şi, după caz, sunt imprimate cu modele furnizate de SmartGifts.ro, proprietarul magazinului sau clientul final (încele ce urmează, de asemenea, menţionate ca produse).

2. Drepturi de autor asupra desenelor şi modelelor print / acordarea drepturilor de utilizare
(1) În fiecare caz, proprietarii de magazine SmartGifts.ro ne acordă dreptul de a folosi designurile încărcate în baza ofertei în conformitate cu 1 (2), mai precis dreptul de a publica, reproduce şi / sau produce produse cu eticheta de la SmartGifts.ro designul părţii contractante şi de a publica, reproduce, oferi şi distribui produse etichetate astfel.
(2) Acordarea de drepturi de utilizare în avantajul SmartGifts.ro conform 2 (1) are loc non-exclusiv, la nivel regional nelimitat şi pentru o perioadă nelimitată de timp până la anularea acordului de către una dintre cele două părţi contractante în conformitate cu punctul 11.
(3) Posibilele drepturile de autor sau alte drepturi conexe la un print design furnizat de către proprietarul magazinului rămân proprietarului magazinului. SmartGifts.ro nu are dreptul de a distribui, design-urile proprietarilor, în magazine proprii, în magazinele părţilor terţe sau prin intermediul altor canale de distribuţie, dacă proprietarul magazinului, nu a fost de acord în mod expres cu acest lucru.
(4) Lui SmartGifts.ro îi este permisă utilizarea design-urilor în scopuri publicitare pe site-ul www.smartgifts.ro ori pentru alte tipuri de publicitate pentru SmartGifts.ro. În astfel de cazuri, SmartGifts.ro garantează legarea numelui designului de cel al magazinului partener căruia îi aparţine.

 3. Drepturile părţilor terţe

(1) Proprietarul magazinului partener este singurul responsabil pentru conţinutul (modele de imprimare, imagini de fundal, sloganuri, etc)  urcat pe site.
(2) Proprietarul magazinului partener garantează că designul său- furnizat pentru a fi folosit pe SmartGifts.ro este în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale - a fost creat de el şi / sau este proprietarul tuturor drepturilor de utilizarea ale designului, în special în ceea ce priveşte drepturile de mărci comerciale, drepturi de autor şi design. Proprietarul magazinului partener garantează că este titular unic şi exclusiv al drepturilor de utilizare a designurilor pe SmartGifts.ro în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale.
(3) Proprietarul magazinului partener garantează că el nu cunoaşte alte drepturi ale unei terţe părţi care s-ar opune sau ar putea să se opună utilizării design-ului pe platforma SmartGifts.ro conform acestor termeni şi condiţii generale.
(4) Proprietarul magazinului partener asigură că tot conţinutul încărcat în magazinul său este lipsit de drepturi ale unor terţe părţi şi că folosirea lui nu încalcă brevete, licenţe, drepturi de marcă sau alte drepturi ale vreunei posibile terţe părţi.
(5) Partea contractantă asigură că design-urile respective prevăzute pentru a fi utilizate pe SmartGifts.ro sunt, de asemenea, în conformitate cu alte reglementări legale, în special cu reglementările legale cu privire la protecţia minorilor şi nu încalcă interdicţii penale.
(6) În cazul în care terţe părţi susţin că există o încălcare a drepturilor lor care rezultă din utilizarea unui design de către proprietarul magazinului partener, SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a refuza drepturi de autor (comisioane) până la clarificarea finală a litigiului.
(7) În cazul în care designul, care a fost licenţiat de către proprietarii magazinului, este folosit pe nedrept sau în mod evident şi voit deturnat, în opinia SmartGifts.ro, atunci părţile vor decide de comun acord cu privire la măsurile ce trebuie luate în ceea ce priveşte statutul magazinului.
(8) Proprietarii magazinelor partenere nu sunt responsabili pentru modele de imprimare oferite de SmartGifts.ro sau furnizate doar o singură dată de către clientul final al magazinului partener (în special personalizare de text).
(9) Proprietarul magazinului partener este obligat să informeze de îndată SmartGifts.ro, în scris, în cazul în care sunt făcute cereri, împotriva sa, în calitate de proprietar al magazinului, ca urmare a încălcării drepturilor unei terţe părţi care rezultă din conţinutul încărcat în magazin.
(10) În cazul în care părţile terţe semnalează către SmartGifts.ro o încălcare a drepturilor lor, atunci este la discreţia exclusivă a SmartGifts.ro eliminarea conţinutului în cauză, parţial sau complet, din magazinul partener.

 

 

4. Detalii de contact

 (1) În cazul în care proprietarul magazinului partener nu reuşeşte să ofere detalii de contact complete şi informaţii legale, produsele din magazinul lui nu vor fi eliberate pentru vizualizare de către clientul final şi comenzi.
(2) Informaţii eronate în "detaliile de contact" vor duce la o suspendare imediată şi permanentă a magazinului precum şi la reţinerea comisioanelor existente.

5. Plata proprietarului magazinului partener

 1) Plata către proprietarul magazinului partener pentru furnizarea desenelor şi modelelor, precum şi pentru plasarea anunţurilor electronice este legată de profit. Proprietarul magazinului primeşte un comision pentru fiecare produs vândut, publicat pe modulul său.
Preţul de produs pentru clientul final constă în preţul de bază al produsului şi costurile de imprimare stabilite de SmartGifts.ro, precum şi comisionul care îi revine proprietarului magazinului.
(2) Valoarea comisionului variază şi poate fi stabilită de către proprietarul magazinului după preferinţe în modulul magazinului său pentru fiecare produs oferit spre vânzare în parte.
(3) SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a efectua modificări la preţul de bază al produselor SmartGifts.ro.
(4) Plata comisionului din vânzări către proprietarul magazinului se va face în data de 15 a fiecărei luni. Suma minimă plătită va fi de 100.00 RON pentru proprietarii de magazine partenere din România. În cazul în care comisionul depăşeşte suma de 400,00 RON, atunci proprietarul magazinului poate solicita plata în orice moment, dar nu mai des decât o dată pe lună. SmartGifts.ro poate decide dacă plata se face prin transfer bancar, paypal, numerar sau cec. Sumele care se află sub pragul minim de încasat sunt plătite după o anulare a tuturor acordurile partenere în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a anulării parteneriatului, în cazul în care nici un acord nou partener nu este încheiat de către proprietarul magazinului în această perioadă.
(5) Persoane fizice: La plata comisionului către proprietarul magazinului, din valoarea acumulată, 16% va fi scăzut pentru impozit.
PFA, Asociaţii, Firme: Proprietarul magazinului trebuie să elibereze factură fiscală către SmartGifts.ro pentru suma acumulată în contul magazinului.

(6) Proprietarul magazinului este responsabil cu furnizarea detaliilor sale curente bancare valide. Proprietarul magazinului va fi tras la răspundere pentru furnizarea de detalii bancare greşite.

6. Embedding-ul magazinelor partenere

 (1) Proprietarul magazinului partener poate publica modulul oferit de SmartGifts.ro pe site-ul său; cu toate acestea, nu există nici o obligaţie de a face acest lucru. Acesta este publicat printr-o referinţă electronică ("link-ul"), oferit de SmartGifts.ro, pe care proprietarul magazinului îl încastrează (embed) în site-ul său şi care se referă la magazinul partener al proprietarului. În cazul în care este publicată, proprietarul magazinului se angajează să includă link-ul generat de SmartGifts.ro fără schimbări pe site-ul său. Proprietarului magazinului nu îi este permis, să efectueze nici un fel de modificări care sunt legate de publicitatea electronică a magazinului sau publicarea de termeni şi condiţii generale pentru clientul final.
(2) La cerere, un magazin liber de publicitate poate fi achiziţionat, în schimbul unei taxe lunare.

7. Caracterul confidenţial al contractului cu clienţii finali

(1) Consumatorii care achiziţionează produse prin intermediul modulului de magazin partener sunt clienţii SmartGifts.ro. Un caracter secret independent de contract nu este creat între clienţi şi SmartGifts.ro, care este independent de o posibilă clauză de confidenţialitate între proprietarul magazinului şi clientul care vizitează pagina proprietarului magazinului. Astfel, numai regulile, orientările şi practicile de afaceri ale SmartGifts.ro în ceea ce priveşte comenzile clientului, client service şi vânzarea produselor se aplică faţă de client.
(2) SmartGifts.ro poate schimba liniile directoare şi operaţiunile de afaceri, precum şi de prelucrarea comenzilor în orice moment. Preţurile produselor şi disponibilitatea lor se poate schimba temporar.

8. Solicitări / Cumparare / Ordine de procesare

 (1) SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a respinge solicitările şi ordinele care nu îndeplinesc cerinţele stabilite de SmartGifts.ro.
(2) În plus, SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a respinge comenzi de la clienţi, care sunt cunoscuţi ca fiind nedemni de credite sau care nu acorda autorizaţia de debit direct.
(3) SmartGifts.ro este responsabil pentru prelucrarea şi executarea tuturor ordinelor. În acest sens, SmartGifts.ro creează formularele de comandă, de exemplu, ordine de plată, execută anulări sau rambursări şi este responsabil pentru serviciul clienţi.

9. Rapoarte Vânzări / Newsletter SmartGifts.ro

 (1) SmartGifts.ro va face o înregistrare a vânzărilor efectuate prin intermediul magazinului online şi un rezumat al statisticilor ce va fi pus la dispoziţia operatorului de magazine partenere.
(2) În plus, SmartGifts.ro va trimite magazinului partener informaţii prin e-mail, la intervale neregulate. Aceastea vor include informaţii referitoare la magazinele partenere, modificările la articole şi servicii, în cadrul SmartGifts.ro, rapoarte de serviciu, sfaturi şi idei legate de serviciile SmartGifts.ro, precum şi alte informaţii (inclusiv informaţii despre serviciile şi produsele oferite de terţe părţi). Proprietarul magazinului partener este de acord să primească aceste informaţii.
(3) SmartGifts.ro este în conformitate cu cerinţele din legea română privind protecţia datelor. În particular, datele personale ale nici unuia dintre posesorii de magazine partenere nu vor fi transmise către terţi cu excepţia cazului în care magazinul partener şi-a dat acordul pentru acest lucru sau transferul de date este permis ori necesar de drept. Protecţia datelor SmartGifts.ro va fi, de asemenea, respectată.

10. Răspundere / Limitarea răspunderii

 (1) Proprietarul magazinului este răspunzător faţă de SmartGifts.ro pentru toate pagubele suferite de SmartGifts.ro care rezultă din utilizarea design-ului furnizat de către proprietarul magazinului conform acestor termeni şi condiţii generale, în special de publicarea şi reproducerea materialelor, atunci când acest lucru încalcă drepturile terţilor şi / sau încalcă alte reglementări legale.
(2) Această răspundere a proprietarului magazinului partener include toate costurile suportate de SmartGifts.ro sub formă de cheltuieli juridice, precum şi orice costuri şi plăţi compensatorii care pot fi atribuite în instanţă lui SmartGifts.ro, rezultate din folosirea design-ului proprietarului magazinului, sau în măsura în care SmartGifts.ro este inclus în orice tranzacţie. Proprietarul magazinului partener se obligă să elibereze SmartGifts.ro de toate costurile menţionate anterior şi cererile de daune. În astfel de cazuri, SmartGifts.ro are dreptul să primească o plată în avans de la proprietarul magazinlui partener echivalentă cu valoarea cheltuielilor de apărare estimate.
(3) Răspunderea SmartGifts.ro faţă de proprietarul magazinului, indiferent de  motivele legale este definită după cum urmează:
SmartGifts.ro este responsabil în condiţiile în care proprietarul magazinului partener afirmă că alegaţiile se bazează pe răutate, intenţie, sunt datorate neglijenţei grave sau încălcării obligaţiilor contractuale din partea SmartGifts.ro, a angajaţilor executivi sau agenţilor. Cu toate acestea, SmartGifts.ro nu poate fi tras la răspundere în cazurile de neglijenţă uşoară.
(4) În cazul în care proprietarul magazinului partener este un antreprenor, adică, o persoană fizică sau juridică, sau un parteneriat încorporat / care, la încheierea unei tranzacţii de acte juridice procede în exercitarea profesiei sale comerciale sau profesionale independente, atunci sunt, de asemenea, valabile următoarele:
În măsura în care SmartGifts.ro a fost acuzat de comportament neglijent,  răspunderea este limitată la daune previzibile ce apar de obicei.
(5) Răspunderea SmartGifts.ro rămâne în continuare aceeaşi în cazul deteriorării personale, în conformitate cu legea.

11. Perioada de valabilitate / Anularea

Acest acord a fost încheiat pentru o perioadă nelimitată de timp şi poate fi anulat de către una dintre părţi, în orice moment, fără aderarea la perioada de anulare.

12. Modificările dispoziţiilor

(1) Modificările din prezentul acord trebuie să fie în scris. SmartGifts.ro va publica eventualele modificări ale acestor termeni şi condiţii generale pe www.smartgifts.ro, website-ul propriu, şi se obligă să informeze proprietarii  magazinelor partenere de acestea via e-mail. În ceea ce priveşte un proprietar de magazin partener acesta continuă să ofere modelele sale spre utilizare, după o astfel de notificare, apoi modificările sunt considerate ca fiind aprobate în mod tacit.
(2) În conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale, o formă scrisă este o declaraţie prin fax, scrisori şi e-mail. În cazul în care o astfel de declaraţie, se adresează SmartGifts.ro prin e-mail, vă rugăm să o trimiteţi la: office@smartgifts.ro.
(3) Pentru a clarifica, s-a convenit că o astfel de schimbare nu afectează alte drepturi şi obligaţii din articolele acestui acord şi nici tarife practicate perioade lungi, în dezavantajul proprietarului magazinlui partener. În cazul în care proprietarul magazinului nu este de acord cu o modificare făcută, o notificare de anulare este posibilă în orice moment.

13. Locul de Jurisdictie - Locul de împlinire - Alegerea din Legea

 (1) Locul de împlinire pentru toate serviciile este locul de desfăşurare a activităţii SmartGifts.ro şi anume Sibiu, România.
(2) În ceea ce priveşte proprietarul magazinului partener acesta este un comerciant, în conformitate cu Codul Comercial din România, o persoană juridică de drept public sau fond special de drept public, cu Sibiul ca loc de competenţa generală. În acest caz, SmartGifts.ro are, de asemenea, dreptul de a acţiona în judecată proprietarul magazinului, în conformitate cu avizul SmartGifts.ro. Acelaşi lucru se aplică în cazul în care proprietarul magazinului partener nu are locul său de competenţă generală în România, mută locul său de reşedinţă sau are reşedinţa obişnuită în străinătate după încheierea acordului, sau locul său de reşedinţă sau de şedere obişnuită este cunoscut la data depunerii unei de acţiune.
(3) În conformitate cu termenii şi condiţiile generale în care acordul este exclusiv sub rezerva dreptului Republicii Române. Recurgerea la Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vanzarea Internatională de Bunuri este exclusă. În ceea ce priveşte proprietarul magazinului partener acesta este un consumator din punct de vedere al Codului civil român şi este, în general, cu reşedinţa în România, reglementările obligatorii din această ţară nu sunt afectate.
 (4) În cazul în care prevederile individuale ale acestor termeni generali şi condiţii sunt ineficiente sau se opun reglementărilor legale, restul de acord rămâne neafectat.

Email

Ai o problema? Adreseaza intrebarea ta echipei tehnice