Acorduri suplimentare pentru promovarea contului de la standard la premiumUrmătoarele acorduri reglementează relaţia contractuală dintre SC Print Ideea SRL, reprezentată de către Alexandru Anca, str Turismului Nr. 4, 550020 Sibiu, România, denumită în continuare "SmartGifts.ro" (înregistrată în Registrul Comerţului sub numărulRO 26275960), denumită în continuare "SmartGifts.ro", şi partenerul contractual (denumit în continuare "Utilizator de cont Premium") în ceea ce priveşte achiziţionarea de aşa-numite "Conturi Premium", în domeniul online de activitate SmartGifts.ro.


1. Conturi Premium
Userul are posibilitatea de a achiziţiona un statut de membru privilegiat. Calitatea de utilizator al unui cont premium precum şi alte drepturi şi obligaţii reciproce care decurg din calitatea de membru privilegiat sunt rezultatul următoarelor condiţii şi termeni. SmartGifts.ro acordă unui utilizator de cont premium funcţii suplimentare pentru magazinul lui partener, în contul său de utilizator. (vezi articolele 4 şi 5 "Funcţii premium" şi "Designer SmartGifts.ro").


2. Valabilitatea Magazinelor partenere
Perioada de valabilitate a magazinelor partenere SmartGifts.ro nu este afectată de încheierea unui cont premium.


3. Deschiderea unui cont Premium
(1) Oferta SmartGifts.ro prezentă pe site care oferă posibilitatea de a upgrada la un cont premium nu are caracter obligatoriu.
(2) Prin completarea şi trimiterea formularul de comandă, a contului premium, în domeniul de aplicare al SmartGifts.ro, utilizatorul se obligă spre încheierea unuicontract pentru cont premium. Înainte de a trimite efectiv formularul de comandă, clientul are posibilitatea de a verifica faptul  corectitudinea datelor furnizate iar dacă este necesar acestea pot fi editate.
(3) În replică, SmartGifts.ro trimite o confirmare a comenzii prin e-mail proprietarului de magazin partener care a comandat contul premium. Confirmarea de comanda nu reprezintă acceptarea ofertei ci are scop stric informativ.
(4) Acordul se materializează doar atunci când SmartGifts.ro activează funcţiile premium sau anunţă utilizatorul premium într-un e-mail că oferta sa a fost acceptată. Detalii cu privire la ordine pot fi, de asemenea, vizualizate online, în profilul de utilizator de sub "Comenzi" pe www.SmartGifts.ro.


4. Funcţii premium
(1) Utilizatorul contului premium decide dacă să permită reduceri la consumatorii finali din magazinul lor în ordine depăşesc o anumită valoare. Acumularea de discount este predeterminat de SmartGifts.ro. În cazul în care utilizatorul contului premium are mai multe magazine, atunci discountul este valabil numai pentru unul din magazinele proprietarulul contului premium. În scopul de a garanta admisibilitate juridică, în special în ceea ce priveşte dispoziţiile concurenţei şi a legislaţiei privind protecţia consumatorilor, utilizatorul premium are exclusivitate de a adera la specificaţiile tehnice ale SmartGifts.ro.
(2) Utilizatorul de cont premium poate încărca până la 20 de vectori sau grafice pe zi pe serverul SmartGifts.ro şi să le utilizeze pentru magazinul lor.
(3) Mai multe magazine premium pot fi administrate prin intermediul unui singur cont de utilizator sau, după caz, prin intermediul unuia conectare.
(4) Facturi şi note de livrare, care se adresează clienţilor SmartGifts.ro utilizatori de conturi premium, pot fi individualizatecu logo-ul utilizatorului. SmartGifts.ro este menţionată doar pe facturi şi note de livrare în calitate de parte contractantă executivă.
(5) Utilizatorul contului premium poate declara pe produse individuale oferte speciale, atunci când preţul vechi produsul este afişat ca "barat". În scopul de a garanta admisibilitate juridice, în special în ceea ce priveşte dispoziţiile concurenţei şi a legislaţiei privind protecţia consumatorilor, utilizatorul premium are exclusivitate de a adera la specificaţiile tehnice ale SmartGifts.ro.


5. Designerul SmartGifts.ro
(1) Utilizatorul contului premium poate înfiinţa şi folosi până la trei designeri SmartGifts.ro (denumit în continuare "designer"). Designeri sunt magazine ale utilizatorului de cont premium SmartGifts.ro, care sunt prezentate într-un mod special. Clientul final poate, creea variaţii de produse, prin intermediul designer-ului, cu desene şi personalizare de text, în conformitate cu specificaţiile tehnice. Pentru proiectare şi funcţiile designer următoarele paragrafe sunt valide:
(2) Este posibil de a păstra toate produsele deja create atunci când un magazin se face upgrade de magazin.
(3) Utilizatorul contului premium poate decide dacă, ar trebui să fie afişate ca elemente ale designerului, coşul de cumpărături şi / sau caseta de stil liber. Un individ grafic poate fi integrat în designer prin intermediul casetei de stil liber, în conformitate cu specificaţiile tehnice.
Orice altă suplimentare grafică la design-ul coşului de cumpărături şi casetei de stil liber este imposibilă.
(4) Utilizatorul contului premium poate alege culoarea, fontul şi numele designer-ului. Orice alte suplimentări, în special în grafice sau ajustări ale proiectantului sunt imposibile.
(5) Preţurile afişate clientului final SmartGifts.ro sunt valabile pentru produsele care sunt comandate printr-un designer. Atunci când comenzile sunt plasate în designerul lor, utilizatorii de conturi premium primesc un comision de aproximativ 20% din preţul net. Utilizatorii conturilor premiu nu pot determina comisioane individuale pentru produse.
(6) Utilizatorul contului premium poate adopta categoriile SmartGifts.ro de proiectare în designer-ul lor dar nu poate selecta categoriile individuale de design SmartGifts.ro. Utilizatorul contului premium decide dacă clienţii finali pot încărca modele în proiectantul său şi modifica sau adăuga elemente design-ului său.
(7) În plus, este posibilă şi creearea de design-uri proprii şi categorii de produse, precum şi o selecţie individuală de categorii de produse sau tipuri de designuri.
(8) Utilizatorii conturilor premium pot determina un produs de început pentru fiecare dintre designeri lor.
(9) Posibilităţile pentru utilizatorii de conturi premium conform  alin 4 (1) - (4) sunt valabile pentru design-urile corespunzătoare.
6. Încastrarea designerului SmartGifts.ro de către utilizatorul contului premium
Utilizatorul contului premium poate publica designer-ul oferit de SmartGifts.ro pe site-ul lor; cu toate acestea, nu există nici o obligaţie de a face acest lucru. Acesta este publicat printr-o referinţă electronică ("link-ul"), de către SmartGifts.ro, pentru ca utilizatorul contului premium să poată încastra magazinul în site-ul lui. În cazul în care este publicată, utilizatorul contului premium se angajează să includă link-ul generat de SmartGifts.ro fără nici o modificare pe site-ul lor. Utilizatorului contului premium nu este permisă efectuarea de modificări care afectează publicarea, termenii şi condiţiile generale pentru clienţii finali.

7. Costuri/ Plă
ţi
(1) Costul contului premium depinde de durata contractului, care este selectată de utilizatorul contului în cadrul procesului de care dispun, în conformitate cu  3. Costurile pentru utilizatorii conturilor premium vor fi afişate înaintea plasării ordinii. Costurile pot fi consultate pe www.smartgifts.ro
(2) Plata va fi efectuată în funcţie de alegerea utilizatorului, fie prin debit direct, card de credit, plata în avans sau alte metode de plată oferite.
(3) În cazul în care metoda de plată aleasă de către utilizatorul contului premium este non-realizabilă, în ciuda execuției contractuale din partea SmartGifts.ro, cu precădere dacă un debit direct din contul de utilizator premium nu este posibil din cauza lipsei de fonduri sau furnizării de informaţii eronate, atunci utilizatorul contului premium trebuie să ramburseze orice costuri suplimentare suportate de către SmartGifts.ro sau terţ care a efectuat tranzacţia.
(4) SmartGifts.ro are dreptul să facă uz de terţe părţi de încredere pentru manipularea plăţilor:
a) Dacă este vorba de un caz de neplată din partea utilizatorului contului premium, SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a contracta o agenţie de colectare de debite şi de a opera transferul de date cu caracter personal necesare pentru procesarea plăţilor către acest tip de părţi terţe.
b) În caz de intervenţie a părţilor terţe în tranzacţia de plată, atunci plata în legătură cu SmartGifts.ro nu se admite ca realizată decât în cazul în care suma a fost furnizată prin contract de către terţ în aşa fel încât partea terţă poate dispune de ea după cum consideră de cuviinţă.


8. Durata contractului / Anulare
(1) Durata contului premium în funcţie de alegerea utilizatorului a fost făcută pentru o perioadă corespunzătoare cu 7 alin (1) şi se încheie în mod automat la expirarea acestei perioade. O prelungire a acestui acord este posibilă în conformitate cu 3.
(2) Pe durata contractului ambele părţi renunţă la dreptul la o încetare cu un preaviz.


9. Garanţia
(1) Pentru serviciile deficitare dispoziţiile legale sunt în efect.
(2) Comunicarea de date prin intermediul internetului, având în vedere stadiul actual al tehnologiei, nu poate fi garantată ca fiind ireproşabilă şi / sau disponibilă în orice moment. Astfel, SmartGifts.ro nu este răspunzător pentru disponibilitatea continuă şi neîntreruptă a ofertei on-line.


10. Dreptul de anulare
(1) Dreptul de anulare. Dacă sunteţi un consumator, în sensul Codului civil român, puteţi retrage declaraţia dumneavoastră contractuală, în termen de două săptămâni, în scris (de exemplu, prin scrisoare, fax sau e-mail), fără precizarea un motiv. Termenul curge de la data primirii acestei instrucţiuni în scris, dar nu înainte de încheierea contractului şi, de asemenea, nu înainte de aş fi îndeplinit obligaţiile de furnizare a informaţiilor conform codului, precum şi obligaţiile noastre, în conformitate cu codul. Pentru a respecta termenul limită de anulare este suficient a trimite un aviz de anulare în timp util.
Avizul de anulare trebuie să fie adresat:
SC Print Ideea SRL
Turismului 4, Sibiu,
Cod Poştal 550020
România
sau prin fax la: 0369101507
sau prin e-mail la: office@smartgifts.ro
(2) Consecinţe cu privire la anularea contului premium. În cazul unei anulări eficiente, fiecare parte va reveni părţii de drept, alte beneficii primite şi orice beneficii implicate trebuie emise (de exemplu, dobânda). Dacă nu se poate întoarce beneficiul primit în întregime sau în parte, ori se poate întoarce numai într-o condiţie afectată, vor trebui plătite despăgubiri pentru valoarea sa în această privinţă. Obligaţiile de a efectua plăţi trebuie să fie îndeplinite în termen de 30 de zile. Termenul începe în momentul în care trimiteţi observaţiile dumneavoastră de anulare sau elementul sine; pentru noi, ea începe din momentul în care am primit-o.
(3) Instrucţiuni speciale. În cazul prestării unui serviciu, dreptul dumneavoastră de a rezilia contractul expiră prematur în cazul în care SmartGifts.ro a început să pună în aplicare serviciul înainte de sfârşitul perioadei de reziliere cu acordul expres al dumneavoastră dat de iniţierea serviciului.
Sfârşitul instrucţiunilor de anulare.


11. Răspunderea, limitarea răspunderii şi eliberarea de răspundere
(1) Utilizatorul de conturi premium se obligă să nu încălce drepturile unei terţe părţi şi să respecte legile valabile în momentul proiectării magazinului lor în calitate de utilizator premium. Oferta, din magazinul lor premium trebuie să fie legală, în special cu privire la prevederile de concurenţă şi a legilor de protecţie a consumatorului (de exemplu, regulamentul cu privire la divulgarea de informaţii confidenţiale). Dacă nu, ei pot fi traşi la răspundere. În ceea ce priveşte acest lucru, utilizatorul contului premium se obligă, de asemenea, să respecte în mod exclusiv specificaţiile tehnice ale SmartGifts.ro.
(2) Utilizatorul contului premium este responsabil pentru toate pagubele suferite de SmartGifts.ro care rezultă din utilizarea de către designer-ul SmartGifts.ro alocat conturilor premium atunci când acest lucru încalcă drepturile unei terţe părţi şi / sau încalcă alte reglementări legale.
(3) Această răspundere a utilizatorului de cont premium include toate costurile suportate de SmartGifts.ro sub formă de cheltuieli juridice, precum şi orice costuri şi de plăţi compensatorii care pot fi atribuite în instanţă SmartGifts.ro sau în măsura în care, SmartGifts.ro e inclus în orice tranzacţie. Utilizatorul de cont premium se obligă să elibereze SmartGifts.ro de toate costurile menţionate anterior şi cererile de daune. În acest caz, SmartGifts.ro are dreptul să primească o plată în avans din partea utilizatorului contului premium echivalent cu valoarea cheltuielilor estimate de apărare.
(4) O datorie a SmartGifts.ro faţă de utilizatorul contului premium, indiferent de baza juridică este definită după cum urmează:
SmartGifts.ro este răspunzătoare, cu condiţia ca utilizatorul contului premium să afirme şi probeze că alegaţiile care se bazează pe răutate, intenţie, sunt rezutat al neglijenţei grave sau a încălcării obligaţiilor contractuale din partea SmartGifts.ro, a angajaţilor executivi sau agentilor. Cu toate acestea, SmartGifts.ro nu poate fi trasă la răspundere în cazurile de neglijenţă uşoare.
(5) În cazul în care utilizatorul de cont premium este un antreprenor, adică, o persoană fizică sau juridică, sau un parteneriat care a încorporat, la încheierea unei tranzacţii de acte juridice, în exercitarea profesiei lor comerciale sau profesionale independente, atunci următoarele sunt valabile:
În cazul în care SmartGifts.ro a fost acuzat de comportament neglijent, răspunderea este limitată la cele previzibile, daune care apar de obicei.
(6) Răspunderea SmartGifts.ro pentru deteriorări personale rămâne în continuare neafectată.

12. Modificarea Condiţiilor
(1) Modificările din prezentul acord trebuie să fie în scris. SmartGifts.ro va publica eventualele modificări ale prezentului acord pe www.SmartGifts.ro website-ul propriu, şi va informa utilizatorul contului premium prin e-mail. În ceea ce priveşte un utilizator de cont premium acesta continuă să ofere modele de utilizare, după o astfel de notificare, apoi modificările sunt considerate ca fiind aprobate în mod tacit.
(2) În conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale, o formă scrisă este o declaraţie prin fax, scrisori şi e-mail. În cazul în care o astfel de declaraţie, se adresează SmartGifts.ro prin e-mail, vă rugăm să-l trimiteţi la office@smartgifts.ro
(3) Pentru a clarifica, s-a convenit că o astfel de schimbare nu afectează nici alte drepturi şi obligaţii stipulate în acest acord, şi nici nu afectează preţuri convenite, în dezavantajul utilizatorului de cont premium.
(4) În cazul în care utilizatorul de cont premium nu este de acord cu o modificare făcută, o anulare fără notificare este posibilă în orice moment. În acest caz, plăţile efectuate în avans pentru calitatea de membru premium vor fi rambursate.


 13. Locul de Jurisdicţie - Locul de împlinire - Alegerea din Legea
(1) Locul de împlinire pentru toate serviciile este locul de desfăşurare a activităţii SmartGifts.ro si anume la Sibiu.
(2) În ceea ce priveşte utilizatorul contului premium acesta este un comerciant, în conformitate cu Codul Comercial din România, o persoană juridică de drept public sau fond special de drept public, atunci Sibiu este locul de competenţa generală. În acest caz, SmartGifts.ro are, de asemenea dreptul de a acţiona în judecată utilizatorul de cont premium în conformitate cu avizul SmartGifts.ro la curtea rezidenţilor. Acelaşi lucru se aplică în cazul în care utilizatorul nu are prima de locul său de competenţă generală în România, mută locul său de reşedinţă sau de reşedinţă obişnuită în străinătate după încheierea acordului, sau locul său de reşedinţă sau de şedere obişnuită este cunoscută la data depunerii unei de acţiune.
(3) În temeiul acestui acord, acordul este supus exclusiv legii a Republicii Române. Recurgerea la Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vanzarea Internationala de Bunuri este exclusă. În ceea ce priveşte utilizatorul contului premium acesta este un consumator din punct de vedere al Codului civil român.
(4) În cazul în care prevederile individuale ale acestor acorduri sunt ineficiente sau se opun reglementărilor legale, restul de acord rămâne neafectat.

 

Email

Ai o problema? Adreseaza intrebarea ta echipei tehnice